ARBEIDSRECHT

Als werkgever of werknemer krijgt u te maken met allerlei arbeidsrechtelijke situaties. Om tijd en onnodige kosten te besparen, is het aan te raden om u goed te laten informeren over uw rechten en plichten. Een arbeidsrecht advocaat kan u adviseren en helpen bij het oplossen van arbeidsgeschillen. Maar ook bij het opstellen van documenten, ontslag van een medewerker of het vorderen van loon.

SAR staat zowel werknemers als werkgevers bij in arbeidsgeschillen en adviseert u resultaatgericht.

SAR kunt u onder andere adviseren en begeleiden bij de volgende zaken:

  • Ontslag op staande voet
  • Arbeidsovereenkomsten (opstellen en contoleren)
  • Vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst
  • Re-integratie / arbeidsongeschiktheid
  • Arbeidsgeschillen
  • Transitievergoeding
  • Reorganisaties & ontslag
  • Concurrentiebedingen
  • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Loonvorderingen

Vanzelfsprekend kunt u rekenen op vakkundige belangenbehartiging. Wij staan u graag bij.

Helder

Wij zijn helder in ons advies, over onze aanpak en de te verwachten kosten.

Krachtig

Wij staan voor onze cliënten (persoonlijke benadering en redelijke tarieven).

Specialist

Onze advocaten hebben een hoog kennisniveau op hun expertise-gebied.

Oplossingsgericht

Uw zorg is onze zorg. Wij zoeken voor onze cliënten een passende oplossing.