BESTUURSRECHT

In het bestuursrecht is de verhouding geregeld tussen burgers en overheid. Het beschrijft de regels waar de overheid zich aan moet houden. In dit rechtsgebied staan dan ook de besluiten van de overheid centraal. Bijvoorbeeld een besluit waarbij een bestuursorgaan een uitkering afwijst, een vergunning intrekt of handhavend optreedt. Wet- en regelgeving omvatten doorgaans veel regels omtrent alle gebieden van bestuursrecht. Het doel van deze regelingen is om bescherming te bieden aan de burgers.

Waarom SAR?

Voor een specialist in het bestuursrecht kunt u bij SAR terecht. Onze specialisten zetten alles op alles om de rechtsbescherming, waar u recht op hebt, voor u te krijgen. Wij willen u, de persoon achter de zaak, leren kennen. Hiervoor is persoonlijk contact cruciaal. Om die reden proberen wij naast alle formele procedures ook een informele en gezellige relatie op te bouwen met onze cliënt. Wij vinden dit noodzakelijk om onze kennis op een deskundige wijze in te kunnen zetten voor u.

Helder

Wij zijn helder in ons advies, over onze aanpak en de te verwachten kosten.

Krachtig

Wij staan voor onze cliënten (persoonlijke benadering en redelijke tarieven).

Specialist

Onze advocaten hebben een hoog kennisniveau op hun expertise-gebied.

Oplossingsgericht

Uw zorg is onze zorg. Wij zoeken voor onze cliënten een passende oplossing.