De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en gebruik van deze website van SAR Advocaten B.V. (“SAR”) en alle informatie, aanbevelingen en/of andere diensten die u worden aangeboden via deze website. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, voor algemeen gebruik en houdt geen advies in. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website van SAR worden ontleend.

De website van SAR is met de grootst mogelijke zorg opgemaakt. SAR is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op onze website komt voor uw eigen risico.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website en op de nieuwsbrieven berusten uitsluitend bij SAR. De informatie die u ter beschikking wordt gesteld mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsbrieven, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van SAR en een andere internet site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SAR.

Voor zover onze website hyperlinks bevat naar andere websites, staat SAR niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.