HUURRECHT

Een huurovereenkomst is een overeenkomst tussen de eigenaar van een goed en een tijdelijke bezitter van dat goed. Dergelijke overeenkomsten worden doorgaans voor bepaalde tijd gesloten. Tussentijds kunnen geschillen ontstaan tussen huurder en verhuurder. Huurrecht beschikt over zeer omvangrijke wettelijke regelingen. Procedures en vereisten moeten in acht worden genomen. Dus is het verstandig om een deskundige in de arm te nemen. SAR biedt u een deskundige blik en ondersteuning omtrent uw huurgeschillen aan. Wij zullen uw zaak altijd uitvoerig met u bespreken, u voorzien van advies en u zoveel mogelijk uit de zorgen helpen.

Waarom SAR?

SAR is een advocatenkantoor met omvangrijke praktijk- maar ook theoriekennis. Het is voor ons van uiterste belang om op de hoogte te blijven van elke verandering. Dit is noodzakelijk om onze kennis op een deskundige wijze in te zetten voor onze cliënten. Daarbij hechten we belang aan het leren kennen van onze cliënten. Persoonlijk contact is cruciaal. Om die reden proberen we naast alle formele procedures ook een informele en gezellige relatie op te bouwen met onze cliënten.

Helder

Wij zijn helder in ons advies, over onze aanpak en de te verwachten kosten.

Krachtig

Wij staan voor onze cliënten (persoonlijke benadering en redelijke tarieven).

Specialist

Onze advocaten hebben een hoog kennisniveau op hun expertise-gebied.

Oplossingsgericht

Uw zorg is onze zorg. Wij zoeken voor onze cliënten een passende oplossing.