Letselschade

Wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeval, kunt u verschillende soorten letsel oplopen. Hier kunnen mogelijk grote lichamelijke, psychische en ook financiële gevolgen aan vast zitten. SAR uit Rotterdam kan u in dergelijke situaties deskundig bijstaan en de aansprakelijke persoon aansprakelijk stellen. Wij zullen uw zaak altijd uitvoerig met u bespreken, u voorzien van advies en u zoveel mogelijk zorgen uit handen nemen. Indien gewenst bezoeken wij u zelfs thuis.

Letselschade advocaten van SAR onderscheiden zich door:

 • Hoge niveau van dienstverlening en betrokkenheid bij haar cliënten;
 • Direct hulp en advies;
 • Persoonlijke begeleiding;
 • Het kost u niets. Bij erkende aansprakelijkheid is de cliënt ons geen honorarium verschuldigd.

Recht op letselschade vergoeding

Slachtoffers van letselschade krijgen ongevraagd te maken met vele problemen, zowel op financieel als emotioneel vlak. Letselschade kan een enorme impact hebben op het leven van zowel slachtoffers als hun naasten. Direct, maar vaak ook nog op de langere termijn. Compensatie hierin kan een belangrijke stap vormen om het leven weer een positieve wending te geven. Zonder dat men het doorheeft, kunnen de kosten bovendien in korte tijd hoog oplopen. U kunt daarbij denken aan de volgende schadeposten: medische kosten, kosten van huishoudelijke hulp, verlies verdienvermogen (inkomensschade), reiskosten, smartengeld en dergelijke.

In de meeste gevallen worden letselschadezaken opgelost in der minne. Dat betekent dat de zaak niet bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt. Wij zullen echter niet schromen om de wederpartij te dagvaarden als een oplossing in der minne er niet inzit. Aan een procedure zijn wel kosten en risico’s verbonden, maar die zal ons kantoor met u eerst bespreken voordat een zaak bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt.

Een deskundige advocaat is dan ook heel belangrijk. SAR voorziet u van een deskundige letselschadeadvocaat en deze kan u bijstaan met goed advies en daadkrachtig optreden.

Waarom wij?

Naast de ervaring en deskundigheid is SAR laagdrempelig, flexibel en zet alles op alles voor een maximale schadevergoeding. Deze combinatie maakt de letselschadeadvocaten van SAR uiterst geschikt om de zorgen uit uw handen te nemen en u van A tot Z bij te staan. Bovendien staan wij alleen slachtoffers bij. SAR hebben inmiddels vele slachtoffers bijgestaan.

Kosten voor een letselschade advocaat

In geval van letselschade is in de wet bepaald dat de aansprakelijke partij de redelijke kosten van uw belangenbehartiger moet betalen. Dit betekent dat er doorgaans geen kosten voor uw rekening komen. Wij spreken van tevoren met u af of de kosten kunnen worden verhaald op de aansprakelijke partij. Hierdoor wordt u achteraf niet met een (hoge) rekening geconfronteerd!

Hoogte schadevergoeding 

 1. Whiplash na verkeersongeval – € 46.036,-
 2. Schadeletsel aan been – € 30.000,-
 3. Schadevergoeding bij rugletsel – € 4.000,-
 4. Letsel aan gebit – € 1.200,-
 5. Letsel aan oog en littekens – € 23.250,-
 6. Letsel aan voet – € 12.795,-
 7. Gehoorschade – € 3.000,-

Bovenstaande bedragen geven enkel een indicatie. Wilt u weten waar u mogelijk recht op heeft, neem dan contact op.

Schadetraject

Indien u meent dat een derde verantwoordelijk voor het door u opgelopen letsel kunt u contact met ons kantoor opnemen. Wij helpen u om deze schade te verhalen op de aansprakelijke partij.

Stap 1: Intakegesprek

Nadat u telefonisch of per e-mail contact heeft opgenomen, wordt er een intakegesprek met u ingepland. Dit gesprek kan plaatsvinden bij u thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving. Dit gesprek is bedoeld om een beter beeld te krijgen van het door u opgelopen letsel en de schade die dit met zich meebrengt.

Stap 2: Aansprakelijkstelling

Er zal vervolgens een brief, de zogenaamde aansprakelijkstelling, worden verstuurd aan de verzekeraar van de veroorzakende partij. De verzekeraar zal vervolgens een standpunt innemen over de aansprakelijkheid.

Stap 3: Gegevens verzamelen

Nadat de verzekeraar de aansprakelijkheid voor het ontstaan van het letsel heeft erkend, wordt er medische en eventuele financiële informatie opgevraagd en beoordeeld. Met deze informatie kunnen wij uw schade onderbouwd bij de aansprakelijke partij vorderen.

Stap 4: Voorschot en schadebegroting

Vervolgens gaan wij voor u de schadeposten inventariseren, verwerken in een schadestaat (een overzicht van alle schadeposten) en aan de wederpartij voorgeleggen. Terwijl de schadebegroting plaatsvindt zal aan de verzekeraar een eerste voorschot worden gevraagd op de schade.

Stap 5: Afwikkeling van uw dossier

Zodra partijen overeenstemming hebben bereikt omtrent de financiële afwikkeling kan uw dossier worden gesloten.

Helder

Wij zijn helder in ons advies, over onze aanpak en de verwachte kosten.

Krachtig

Wij staan voor onze cliënten (persoonlijke benadering en redelijke tarieven).

Specialist

Onze advocaten hebben een hoog kennisniveau op hun expertise-gebied.

Oplossingsgericht

Uw zorg is onze zorg. Wij zoeken voor onze cliënten een passende oplossing.