Sarikas

Letselschade brengt zorgen met zich mee, ook ten aanzien van huishoudelijk hulp en/of mantelzorg. Meestal wordt de vraag gesteld of de kosten voor huishoudelijke hulp en mantelzorg ook voor vergoeding in aanmerking komen. In geval van (ernstige) letsel met aanhoudende beperkingen blijven de kosten niet beperkt tot het medisch oogpunt. Het kan zijn dat er voortdurend (huishoudelijk) hulp nodig is. In deze blog richten wij ons op de kosten voor de huishoudelijke hulp ten gevolge van een ongeval.

Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp
In geval van ernstige letsel met aanhoudende beperkingen kunt u hulp inschakelen van onder meer een thuiszorgorganisatie. Deze kosten kunt u verhalen op de aansprakelijke partij. Voor het vaststellen van deze vergoeding gelden toepasselijke richtlijnen, vaste rechtspraak en concrete feiten. De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp is alleen van toepassing op de noodzaak tot huishoudelijke hulp op korte termijn, namelijk tot maximaal 6 maanden na het ongeval. In de onderstaande tabel zijn de normbedragen per week opgenomen voor de eerste drie maanden.

Zie onderstaand tabel:

  Licht beperkt tot 

matig beperkt in het huishouden

Zwaar beperkt in het huishouden
Alleenstaande € 69,00 per week € 137,00 per week
Tweepersoonshuishouden € 91,00 per week € 181,00 per week
Gezin met inwonende

kinderen jonger dan 5 jaar

€ 171,00 per week € 342,00 per week
Gezin met inwonende

kinderen ouder dan 5 jaar

€ 148,00 per week € 295,00 per week

Deze bedragen geven enkel een richtlijn. In de praktijk wordt rekening gehouden met de algemene effectieve bijdrage aan het huishouden. Als familieleden of kennissen de zorg bieden voor een alleenstaande met lichte beperkingen, worden ná de eerste drie maanden van het ongeval een uurtarief van € 9,50 gehanteerd. Nadat deze tweede termijn is verlopen (zes maanden na het ongeval), betaalt de aansprakelijke partij een redelijke vergoeding. Dit is van toepassing als professionele hulp oftewel huishoudelijke hulp voor een langere termijn nodig is.

Afwijkende normbedragen

Als er sprake is van een langere noodzaak tot huishoudelijke hulp moet er in eerste instantie concreet gekeken worden of u daadwerkelijk behoefte heeft aan huishoudelijke hulp. Afhankelijk van concrete feiten kan de schadevergoeding worden aangevuld. De rechtspraak is niet gebonden aan de genoemde richtlijnen. Deze richtlijnen worden immers wel breed toegepast in de letselschadepraktijk en dienen als oriëntatiepunt.

Uit jurisprudentie blijkt dat een benadeelde een aanzienlijk hogere vordering mag vorderen dan de normbedragen die zijn opgenoemd in de richtlijn huishoudelijke hulp. Er wordt echter wel van hem verwacht dat hij onderbouwt waarom dat hogere bedrag op zijn plaats is. Verder blijkt uit een andere uitspraak dat er in geval van een ernstig blijvend letsel waarvoor de veroorzaker voor 60% aansprakelijk is, een vergoeding van huishoudelijke hulp (en van zelfredzaamheid) van 75 jaar van toepassing is.

De strekking van de vergoeding blijft echter wel dat het bedrag dat wordt vergoed niet meer kan zijn dan het bedrag dat de professionele zorg zal vragen.

Verlies zelfredzaamheid
Verlies zelfredzaamheid betekent het niet meer in staat (of beperkt) zijn om bepaalde taken te verrichten. Na het ongeval kunt u bijvoorbeeld niet meer makkelijke taken, zoals tuinieren of schilderen verrichten en moet iemand anders deze taken oppakken. U moet nu iemand betalen om de simpele klusjes weg te werken. Zelfs voor deze schade zijn er normbedragen die kunnen oplopen tot 1300 euro per jaar. Om de hoogte van het bedrag te bepalen, wordt er gekeken naar het soort huis. Ook wordt er gekeken of er veel of weinig onderhoud nodig is.

Indien er sprake is van concrete omstandigheden die hogere kosten rechtvaardigen, zullen wij die hogere vordering voldoende aannemelijk maken zodat u de vergoeding ontvangt waar u effectief recht op hebt.

Contact

Sarikas & Agayev Advocaten is gespecialiseerd in letselschade. Mocht u een vraag hebben over de kosten voor huishoudelijke hulp bij een aansprakelijke derde verhalen, dan bent u bij ons op het juiste adres. Neem gerust contact op met één van onze specialisten.